België: werken GIP Linkeroever (Antwerpen)

Het Havenbedrijf laat op de grensinspectiepost linkeroever GIP LO een aantal grondverzakkingen herstellen. Dit is noodzakelijk om een veilige en efficiënte afhandeling van de controles door de douane en de keuringen door het FAVV te garanderen.

Op maandag 11 mei start de eerste fase (van twee). De betonplaat wordt uitgebroken, er worden paalfunderingen aangebracht en daarop wordt een nieuwe stevige betonplaat gegoten. Die plaat moet dan nog uitharden.

Door deze werken zullen 14 poorten gedurende ongeveer 7 weken niet beschikbaar zijn.

Samen met de douane en FAVV zijn voorzorgsmaatregelen genomen om de hinder door de werken tot een minimum te herleiden.

Voor ieders veiligheid vragen wij om tijdens de werken bijzondere aandacht te schenken aan de aangeduide circulatie voor vrachtwagens, de looppaden voor voetgangers en het dragen van een fluo hesje.

Met vragen kan u terecht bij het meldpunt van Port of Antwerp: https://www.portofantwerp.com/nl/meldpunt

Print This Post