Corona: update situatie EU-lidstaten

Hieronder vindt u een overzicht per land van de informatie waarover wij op dit ogenblik beschikken.

 

Oostenrijk

 • Grenscontroles aan de grens met Italië. Medische check van de chauffeurs (koortsmetingen) en hun activiteiten de laatste dagen (maatregel gestart 12/3/20 op voor periode van 10 dagen)
 • Alle rijverboden van 14 maart t.e.m. 29 maart opgeheven
 • Versoepeling rij- en rusttijden t.e.m. 14 april

België

 • Geen maatregelen voor goederenvervoer, wel vraag om enkel noodzakelijke ritten uit te voeren
 • Versoepeling rij- en rusttijden voor transport van 14/3 t.e.m. 18/3 voor voedingsmiddelen, medicatie en andere levensnoodzakelijke goederen naar winkels en apothekers.

 

Kroatië

 • Buitenlandse chauffeurs uit risicolanden moeten in 14-daagse quarantaine! Chauffeurs krijgen aan de grens de mogelijkheid om terug te keren.
 • Transit door Kroatië wordt toegestaan

 

Frankrijk

 • Geen restricties voor het goederenvervoer
 • Chauffeurs hoeven niet over een “attestation de dérogation” te beschikken

 

Duitsland

 • Tijdelijke grenscontroles aan grenzen met Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg & Denemarken (chauffeurs met symptomen worden tegengehouden)
 • Goederenvervoer mogelijk MAAR moeten een geldige reden hebben (vrachtbrief).
 • Bavaria, Nordrhein Westfalen, Sachsen en Niedersachsen hebben de rijverboden voor het weekend opgeschort voor vervoer van medische goederen en voeding met lange houdbaarheidsdatum

 

Ierland

 • Ferrymaatschappijen doen geen overzetten meer van bemande vrachten (chauffeur met vrachtwagen).
 • Onbegeleide ‘semi-trucks, containers & swap bodies’ worden wel nog overgezet.

 

Italië

 • Geen restricties voor goederenvervoer
 • Rijverboden op bepaalde wegen opgeheven van 15 tem 22 maart
 • Chauffeurs moeten wel hun rit kunnen bewijzen (vrachtbrief) en voorzien zijn van maskers en handschoenen

 

Polen

 • Geen restricties voor het goederenvervoer
 • Bepaalde grenzen zijn gesloten. Het overzicht kan bij ons opgevraagd worden (info@febetra.be).

 

Portugal: geen restricties voor het goederenvervoer

 

Spanje

 

Zwitserland: geen restricties voor het goederenvervoer.

 

Voor verdere info, raadpleeg ook onze website www.febetra.be.

Contacteer de informatiedienst voor verdere inlichtingen, tel. 02/421.51.83 – info@febetra.be.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners