België: werken E19 (Meer – grens met NL)

Vanaf vrijdag 6 september worden werken uitgevoerd op de E19 tussen Meer en de grens met Nederland. Het wegdek in de richting van Nederland wordt er vernieuwd.
Van 6 tot 20 september kan het verkeer richting Antwerpen gewoon over de normale rijstroken rijden. Op weekdagen overdag kan ook het verkeer richting Nederland over twee rijstroken blijven rijden. ’s Avonds en ’s nachts (van 21u00 tot 06u00) en in de weekenden wordt alle verkeer geleid richting Nederland over de pechstrook voorbij de werfzone.

Tijdens de laatste 10 dagen zullen er overdag steeds twee versmalde rijstroken per rijrichting beschikbaar blijven. Het verkeer richting Antwerpen verschuift vanaf 17 september naar de rechterrijstrook en de pechstrook. Zo wordt de linkerrijstrook vrij en kunnen er tijdelijke doorsteken gemaakt worden in de middenberm. Het verkeer naar Nederland wordt vanaf 20 september via deze doorsteken naar de snelwegkant richting Antwerpen geloodst. Overdag kan het verkeer naar Nederland ook over één rijstrook op de eigen weghelft. Deze rijstrook wordt op weekdagen na 21u00 en in het weekend wel afgesloten.

Van 30 september tot 2 oktober worden nog de doorsteken in de middenberm verwijderd. Het verkeer naar Antwerpen rijdt dan nog op de pechstrook en de rechterrijstrook. Het verkeer naar Nederland rijdt overdag over de normale rijstroken, ’s nachts rijden zij over de pechstrook.

Transportzone Meer en industriezone Hazeldonk bereikbaar
De op- en afritten ‘1a Transportzone Meer’ blijven tijdens de werken maximaal bereikbaar. Enkel in de periode van 20 tot 30 september zal de afrit op weekdagen na 21u00 en in het weekend afgesloten zijn. Verkeer komende van Antwerpen rijdt richting Tilburg om te keren aan het complex van Ulvenhout en bereikt dan de industriezone via de afrit Hazeldonk-Oost. De oprit richting E19 blijft altijd open.

Meer info
De meest actuele info en alle kaartmateriaal is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/hoogstraten.

Print This Post