België: werken E34 (Oud-Turnhout – grens Nederland)

De vernieuwing van het wegdek van de E34 in Oud-Turnhout en tussen het kanaal Dessel-Schoten en de Nederlandse grens in beide richtingen wordt verdergezet.

De werken zijn opgedeeld in 4 fases:

 • FASE 0: 12 juli tot 12 augustus
  Voorbereidende werken: aanleg pechhavens, doorsteken in de middenberm en aanbrengen van tijdelijke markeringen
 • Fase 1: 12 augustus tot midden september
  ​Rijrichting Antwerpen: opbreken bestaande wegopbouw en plaatsing volledig nieuwe wegopbouw
 • Fase 2: tweede helft september tot begin november
  Rijrichting Nederland: opbreken bestaande wegopbouw en plaatsing volledig nieuwe wegopbouw
 • Fase 3: één weekend in november
  ​Rijrichting Antwerpen: plaatsen definitieve asfaltlaag

Het verkeer op de E34 kan steeds in beide richtingen blijven rijden, uitgezonderd tijdens één weekend op het einde van de werken, wanneer de rijstroken richting Antwerpen volledig afgesloten zijn.
Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer over twee versmalde rijstroken in elke richting, op één zijde van de snelweg. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur.

Aan de kant waar gewerkt wordt, is daardoor wel de op- en afrit Oud-Turnhout tijdelijk afgesloten.

Het verkeer volgt een omleiding via de naastliggende op- en afritten:

 • Verkeer komende van Turhout, Oud-Turnhout en Baarle rijdt van en naar de snelweg via de N19 en op- en afrit 24 Turnhout-centrum
 • Verkeer komende van Retie, Dessel en Mol rijdt van en naar de snelweg via de N118 en op- en afrit 26 Retie
 • Zone Arendonk industrie is bereikbaar via op- en afrit 26 Retie en N118

​De snelwegparking in Postel richting Antwerpen is vanaf begin augustus tot einde werken afgesloten. De parking richting Nederland wordt ook tijdelijk afgesloten vanaf half september.

In het laatste weekend van de werken in november, is de zijde van de snelweg in de richting van Antwerpen volledig afgesloten samen met de op- en afrit 25 en 26. Het verkeer richting Antwerpen verlaat de snelweg in Eersel (afrit 30) en volgt de calamiteitenroute (via de N284, N139, N18, R13 en N19) naar oprit 24 Turnhout.

Print This Post