België: werken A12 (Grimbergen, Meise, Londerzeel)

Vanaf 10 september worden nieuwe veiligheidsstootbanden langs de A12 geplaatst, tevens wordt de verlichting in de eerste zone (in Grimbergen en Wemmel) vernieuwd. Deze werken zullen een maand duren.

Er wordt gewerkt in twee zones:

op een strook van een anderhalve kilometer lang in Strombeek-Bever (Grimbergen) en Meise

  • werken in de middenberm en de zijberm (enkel de zijberm in de rijrichting van Antwerpen)
  • verkeerssituatie rijrichting Antwerpen: weg versmalt van drie naar twee rijstroken
  • verkeerssituatie rijrichting Brussel: hier wordt gewerkt met een mobiele werf, tussen 9u00 en 5u00. Tussen 5u00 en 9u00 wordt er niet gewerkt.

op een strook van twee kilometer lang, in Londerzeel:

  • alleen werken in de middenberm
  • in de beide rijrichtingen zal de weg versmallen van drie naar twee rijstroken
Print This Post