fr

Jaar archieven: 2017

Uitreiking IRU-diploma’s 2017

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media komen, […]

Belastingvrije meerwaarden op bedrijfsvoertuigen blijven toch van kracht

De hervorming van de vennootschapsbelasting hield voor de transportsector een wel heel onaangename verrassing in. Om de verlaging van de vennootschapsbelasting te kunnen financieren, had de federale regering in het kader van het Zomerakkoord in alle stilte beslist om vanaf 2020 het artikel 44 bis uit het Wetboek van de inkomstenbelastingen te schrappen. Krachtens dit […]

Febetra heeft nieuwe raad van beheer

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 14 november plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen ter vervanging van de ontslagnemende leden: Pascal Vranken (Transport Essers) Gino Withofs (Algemene onderneming Withofs) De heren Benny Smets (Ninatrans NV), Roland Peeters (Peethultra […]

Regering nekt vergroening bedrijfsvoertuigen en technologische vooruitgang. Werkgeversorganisaties niet te spreken over belastingaanslag

De federale regering besliste recent, zonder enige aanleiding, tot een belangrijke nieuwe belasting bij de verkoop van bedrijfsvoertuigen. In plaats van herinvesteringen in de groenste en modernste bedrijfsvoertuigen te ondersteunen, belast de fiscus de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van oudere te vervangen bedrijfsvoertuigen. Dit is nefast voor de betrokken sectoren en contraproductief voor de […]

Invoering km-heffing leidt niet massaal tot sluipverkeer-Studie bevestigt analyse van Febetra

In de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken zal vandaag een studie voorgesteld worden over de kilometerheffing. Deze studie die werd uitgevoerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken toont aan dat vrachtwagens het betold hoofdwegennet niet ontwijken om gebruik te maken van het niet-betold onderliggend wegennet. Febetra heeft bij het begin van de kilometerheffing […]

Zonder efficiënte controles is herziening detacheringsrichtlijn maat voor niets

Gisteren hebben de Europese ministers van Werk bevestigd dat de notie ”detachering” ook van toepassing is op de transportsector, doch dat de specifieke regels omwille van het mobiel karakter van de werknemers in de transportsector aan de hand van een zogenaamde “lex specialis” in het kader van de “Mobility Package” zullen geconcretiseerd worden. Febetra wenst […]

Gemeenschappelijke brief Europese transportfederaties en T&E

In een gemeenschappelijke brief aan de Europese Commissarissen bevoegd voor de Interne Markt en voor het Klimaat, hebben transportfederaties uit heel Europa samen met Transport & Environment gevraagd om een aantal aanpassingen aan te brengen aan het Voorstel van Europese Verordening met betrekking tot de monitoring en rapportering van de CO2 emissies en brandstofverbruik van […]

Nederland: vrachtwagenverbod Amsterdam Zuid

In augustus 2017 (exacte datum nog niet gekend) wordt een vrachtwagenverbod van kracht in woonwijk Buitenveldert in Amsterdam Zuid voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Voor laad- en losoperaties komen venstertijden (tussen 09u00 en 15u00).

België: werken op E40 in Merelbeke

Op zaterdag 1 juli wijzigt de verkeerssituatie aan de werf op de E40 in Merelbeke. De aannemer zal van vrijdagavond 30 juni (20u) tot zaterdagmorgen 1 juli aan de slag zijn om de markeringen en signalisatie te verplaatsen. Van 20u tot 2u zal hierdoor maar een rijstrook open zijn richting Brussel; van 2u tot 6u30 […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners