Snelwegparkings sluiten nefast voor verkeersveiligheid

Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en UPTR zijn niet te spreken over de plannen van West-Vlaams Provinciegouverneur Carl Decaluwé om de snelwegparking in Jabbeke af te sluiten voor vrachtwagens. De belangenorganisaties uit het wegtransport onderstrepen dat het sluiten van parkings niet het juiste antwoord is op de problematiek van de transmigratie..

Door het voornemen van Gouverneur Decaluwé zou er een verontrustend en nijpend tekort aan volwaardige en veilige parkeerplaatsen ontstaan op de E40 richting Kust en Calais. Eerder werden namelijk de parkings in Drongen en Westkerke verboden terrein voor vrachtwagens, waardoor de capaciteit aan kwaliteitsvolle rustplaatsen voor vrachtwagenbestuurders sterk is afgenomen. In het kader van de Europese reglementering rond de wettelijk verplichte rij- en rusttijden, zullen de chauffeurs hun toevlucht moeten nemen tot minder voor de hand liggende parkeergelegenheden, waar hun eigen veiligheid en de verkeersveiligheid van de andere weggebruikers totaal niet gewaarborgd is. De beroepsorganisaties uit de wegtransportsector wijzen bovendien op het potentieel risico voor de lading van de vrachtwagens.

Door vrachtwagenparkings te sluiten lost men het probleem van de illegale vluchtelingen en mensensmokkel niet op. Men verschuift het probleem alleen maar. Het kan totaal niet de bedoeling zijn om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid van alle weggebruikers in het gedrang  brengen.  De sectororganisaties zijn dan ook vragende partij om betrokken te worden in het overleg dat zich momenteel op (te) veel niveaus afspeelt.

De transportondernemingen en hun chauffeurs zijn reeds geruime tijd het slachtoffer van de uit de hand gelopen situatie in Calais, waar vrachtwagenbestuurders om de haverklap worden aangevallen door wanhopige vluchtelingen. De goederenstromen naar het Verenigd Koninkrijk staan hierdoor nu reeds onder zware druk. De transportsector kan elke bijkomende beperking missen als kiespijn.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners