fr

Jaar archieven: 2015

Uitreiking IRU-diploma’s 2015

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media komen, […]

België: Werken Liefkenshoektunnel (Antwerpen)

De koker van de Liefkenshoektunnel in de richting van Gent zal afgesloten zijn op volgende data: – van maandag 14/09 tot vrijdag 18/09; – van maandag 21/09 tot vrijdag 25/09; – van maandag 28/09 tot vrijdag 02/10. De werken vinden plaats telkens van 19u30 tot 06u00.

Kilometerheffing: de Belgische wegvervoerders in gevaar

Morgen 18 juni organiseren de drie beroepsorganisaties van het wegvervoer & de logistiek, Febetra, UPTR en TLV een betoging met vrachtwagens in Brussel. Deze betoging heeft tot doel onze politici en het grote publiek te wijzen op de desastreuze impact van de kilometerheffing op de Belgische transportsector enerzijds en op de Belgische economie anderzijds. Zo […]

Kilometerheffing: symbolische actie in Brussel

Na raadpleging van de respectievelijke leden, hebben de drie representatieve organisaties Transport en Logistiek beslist om hun leden op te roepen om op 18 juni aanstaande te betogen in de straten van Brussel. Deze gemeenschappelijke beslissing volgt op de beslissing van de Vlaamse regering om op een onbesuisde manier de weg in te slaan van […]

Kilometerheffing blijft zware domper voor transportsector

Deze voormiddag hebben TLV, Febetra en UPTR nogmaals rond de tafel gezeten met minister Ben Weyts. Tijdens deze vergadering heeft de minister meer uitleg verschaft over de tarieven, het tolplichtig wegennet en de flankerende maatregelen. De drie beroepsorganisaties vinden het een positief signaal dat het wegennet dat weerhouden werd minder uitgebreid is dan het eurovignet […]

Kilometerheffing: geen excuses voor landbouwtractoren

De onderhandelingen met de Vlaamse regering over de kilometerheffing bevinden zich in een belangrijk stadium. Heel binnenkort wil die regering als eerste van de drie Gewesten beslissingen nemen over tarieven, wegennet, enz. Nadien moet nog de bevestiging in het Parlement volgen vooraleer de wettelijke regeling definitief is. TLV, Febetra en UPTR benadrukken onverminderd in diverse […]

België: afsluiting parking Westkerke E40

De parking Westkerke langs de E40 in de richting van Frankrijk is volledig gesloten (dag en nacht) sinds 2 juni 2014. Deze maatregel werd genomen om het probleem van de mensensmokkel beter aan te pakken. De parking in de richting van Brussel blijft open. De wegbeheerder onderzoekt momenteel de mogelijkheid om extra beveiliging aan te brengen zodat de […]

Kilometerheffing vrachtwagens: het geduld van de vervoerders geraakt op!

Sinds februari 2015, hebben de drie federaties van de sector transport en logistiek in België, Febetra, TLV en UPTR, reeds meerdere malen met de bevoegde instanties rond de tafel gezeten over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 2016. De sector heeft een aantal eisen op tafel gelegd waarop er tot op heden nog […]

Beroepsorganisaties Transport zeer kritisch over tarieven kilometerheffing: “Eerst verder overleg, dan pas beslissingen”

Febetra, TLV en UPTR, de drie federaties van de sector transport en logistiek in België, reageren negatief op de beslissing van de Brusselse regering inzake de tarieven van de kilometerheffing voor vrachtwagens. UPTR, Febetra en TLV vertegenwoordigen de professionele vervoerders die al extreem moeilijke jaren achter zich hebben, wat al leidde tot een record aantal faillissementen […]

Febetra en TLV: 6de Staatshervorming moet transportsector steunen

Naar aanleiding van hun zesde gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie, die op 12 januari plaatsvond, hebben TLV en Febetra, in aanwezigheid van de Vlaamse en Brusselse ministers van Mobiliteit en de Waalse minister van Openbare werken, een aantal transportthema’s aangekaart waarvoor de bevoegdheid, nu bij de gewesten ligt. Voor Febetra en TLV is de kilometerheffing het belangrijkste dossier […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners