fr

Jaar archieven: 2013

Uitreiking IRU-diploma’s

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboy’s”, die in de media komen, […]

Tolvrije Liefkenshoektunnel: the proof of the pudding is in the eating

Onlangs publiceerde het Verkeercentrum Vlaanderen een studie over de effecten van het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Op basis van een verkeersmodel en gegevens uit 2009, wordt er in deze studie geconcludeerd dat het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel een afname van het verkeer in de Kennedytunnel tot gevolg heeft, maar dat deze afname slechts […]

Febetra verheugd: Proefproject in Vlaanderen weldra realiteit

Ongeveer een jaar geleden keurde de Vlaamse regering een decreet goed dat een proefproject met langere en zwaardere vrachtwagens (LZV) of ecocombis moest toelaten. Dit decreet diende nog aangevuld te worden met een uitvoeringsbesluit dat de praktische modaliteiten van het proefproject moest bepalen. Vandaag heeft de Vlaamse regering dit ontwerp van besluit goedgekeurd en wordt […]

Febetra vraagt aanvaardbare betaaltermijnen

Uit een conjunctuurenquête van het Instituut voor Wegtransport en Logistiek België, over het vierde kwartaal 2012, blijkt dat de betalingstermijnen in de transportsector in de praktijk gemiddeld 53 dagen bedragen. Deze enquête geeft ook aan dat 1 op 5 transportbedrijven kampt met liquiditeitsproblemen die voornamelijk veroorzaakt worden door de laattijdige betalingen van de opdrachtgevers. Deze […]

Febetra veroordeelt Franse rijverboden

Febetra betreurt ten zeerste dat men in verscheidene Franse departementen gemakshalve naar de zwaarste middelen grijpt en bij de minste sneeuwval een totaal rijverbod voor vrachtwagens uitvaardigt. Ten gevolge van die rijverboden staan vele Belgische vrachtwagenchauffeurs sinds maandagavond vast op overvolle parkings en op pechstroken, ver weg van alle faciliteiten en zonder eten en drinken. […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners