fr

Jaar archieven: 2011

Uitreiking IRU-diploma’s

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboy’s”, die in de media komen, […]

Febetra-enquête: hoe vrachtwagen(on)vriendelijk zijn de Vlaamse gemeenten?

De vrachtwagen speelt een essentiële rol in onze economie: 85 % van de transporten vinden plaats over een afstand van minder dan 150 km. Over dergelijke korte afstanden is de vrachtwagen over het algemeen de enige mogelijke optie. De vrachtwagen heeft zijn succes te danken aan zijn intrinsieke kwaliteiten: zijn niet te evenaren flexibiliteit, waardoor […]

Niet elke Oost-Europese chauffeur illegaal – Werkgevers voor eerlijke concurrentie binnen uitgebreid Europa

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), Febetra en UPTR reageren op de uitlatingen als zou er bij elke Oost-Europese vrachtwagenchauffeur die in België komt sprake zou zijn van illegale dumping. Veel van die chauffeurs doen niets onwettigs. De meeste Belgische transportbedrijven zweren nog steeds bij Belgische chauffeurs. Volgens een bericht in de Morgen (17/08) doen Belgische […]

De verkeersreglementering regionaliseren heeft niet de minste zin

Het verkeersreglement maakt deel uit van het pakket bevoegdheden, dat in het kader van de institutionele hervormingen, op korte termijn aan de gewesten overgedragen zou kunnen worden. Die regionalisering houdt in dat de weggebruikers in de toekomst met drie verschillende reglementeringen geconfronteerd zouden kunnen worden, wanneer ze door België rijden. De representatieve werknemersorganisaties en werkgeversfederaties […]

Studies Vlaamse kilometerheffing: Inflatoir effect op economie zeker – vrees voor verdere daling rendabiliteit vervoerders

Vandaag werden in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement twee studies over de weerslag van de kilometerheffing voor vrachtwagens op het bedrijfsleven voorgesteld. Hoewel de studies geen eensluidend beeld geven van de economische impact, zal de Vlaamse kilometerheffing voor vrachtwagens volgens Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV)  en Febetra hoe dan […]

Het Witboek “Transport 2050”: ambitieus, maar niet altijd even realistisch!

Febetra, Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, heeft met veel aandacht kennis genomen van het actieprogramma van de Europese commissie inzake transport, dat vandaag werd bekendgemaakt. Febetra is verheugd dat de Europese commissie het belang van de transportsector onderstreept en dus bereid is om de actuele en toekomstige hinderpalen aan te pakken. Hierbij […]

Transport en Logistiek Vlaanderen en Febetra spreken duidelijke taal op hun gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie

Op 10 januari hielden Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen voor de derde maal hun gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie, die, zoals beide voorzitters duidelijk onderstreepten, symbool staat voor de nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Uitgaande van de nog steeds precaire economische situatie, vroegen beide voorzitters, in aanwezigheid van Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe om de toekomst van […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners